یک دوره کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مرکز آموزش محمود آباد ، برای کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران برگزار شد.

این کارگاه توسط استاد مزدک پورجعفر در شهریور 1391 برگزار گردید.

Go to top