•تصور ما این است که اول باید مشکلاتمان را حل کنیم تا بعد شاد شویم
•شادی را مشروط به شرایطی میدانیم
•هیچگاه فکر نکرده ایم که اگر ما در ابتدا شاد باشیم، آن وقت است که می توانیم مشکلاتمان را هم به شیوه ی موثرتری حل کنیم.

 

 

دانلود فایل

Go to top