آیا تا کنون فکر کرده اید چرا انسانی خاص را دوست داریم و انسانی دیگر را نه ،

و"چرا برخی روابط صمیمانه ی ما به موفّقیّت می انجامند و برخی با شکست مواجه می شوند."

 

 

دانلود فایل

Go to top