این تست فقط ۳ پرسش دارد و جواب ها شما را شگفت زده خواهند کرد.
جواب ها را نخوانید زیرا مغز مانند چتر نجات عمل میکند ، وقتی که باز است بهتر کار
میکند.
اگر به جواب ها نگاه کنید نتیجه درستی نخواهید گرفت.
یک قلم و کاغذ بردارید و جواب ها را بنویسید.
این یک تست صادقانه است که اطلاعات زیادی از خودتان به شما می دهد.
حالا شروع کنید …!!!


۱- نام های این حیوانات را به ترتیب علاقه خود قرار دهید :
گاو
ببر
گوسفند
اسب
خوک


۲- یک کلمه برای توصیف اسامی زیر بنویسید :
سگ
گربه
موش صحرایی
قهوه
دریا


۳- به کسانی فکر کنید (کسانی که شما را بشناسند و برای شما مهم باشند) و آن ها را به رنگ های زیر ربط دهید (افراد تکراری نباشند – برای هر رنگ ، نام یک فرد)
زرد
نارنجی
قرمز
سفید
سبز


توجه : جواب های شما باید دقیقاً همانی باشند که مطلوب شماست.

شما چه شخصیتی دارید؟؟

حالا تعابیر و تفاسیر جواب هایتان را بخوانید.
۱- …
گاو یعنی “کار”
ببر یعنی “غرور و فخر”
گوسفند یعنی “عشق”
اسب یعنی “خانواده”
خوک یعنی “پول”
۲- …
توصیف شما ازسگ،”شخصیت شماست”
توصیف شما ازگربه،”شخصیت شریک زند گی تان است”
توصیف شما ازموش صحرایی،”شخصیت دشمن شماست”
توصیف شما ازقهوه،”تعبیر شما از رابطه زناشویی است”
توصیف شما ازدریا ، “زندگی خود شماست”
۳- …
زرد : “کسی که هیچ وقت فراموشش نخواهید کرد”
نارنجی : “کسی که به نظر شما دوست واقعیتان است”
قرمز : “کسی که شما به اوعشق می ورزید”
سفید : “جفت روح شما”
سبز : “کسی که تا آخرعمرتان او را به خاطر خواهید داشت”

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

Go to top