طرح اقماری با الگوی 14 روز کار در شرایط دور از خانواده و 14 روز استراحت در کنار خانواده به عنوان شیوه ای ضروری در جهت بهره برداری بهینه از نیروی انسانی در صنعت نفت و صنایع وابسته به آن مطرح گردیده است...

 

برای خواندن متن کامل این مقاله لطفا فایل مقاله را دانلود کنید :

 

دانلود مقاله کار در طرح اقماری ( مشکلات ، راهکارها )

تهیه کنندگان : مزدک پورجعفر - نسرین حاجی زاده

Go to top