برای اينکه بتوانيم از تفکر منطقی استفاده کنيم ابتدا بايد انواع تفکر غير منطقی را بشناسيم. به اين موضوع اشاره شد که ما انسانها ذاتا تمايل به فکرهای منفی داريم و به طور اتوماتيک افکاری منفی به ذهن ما خطور ميکند.اين افکار اتوماتيک منفی را ميتوان به ۴ دسته تقسيم کرد:

 

۱-تفکر همه يا هيچ(يا بايد اول شوم يا نه/فقط اين که من ميگم درسته):افرادی که اين نوع تفکر را دارند چون نميتوانندبه همه دست پيدا کنند ناکام ميشوند و اين باعث رنج آنها خواهد شد.

۲-تفکر فاجعه آميز کردن(حالا چه خاکی تو سرم بريزم که دير ميرسم/ديدی بدبخت شدم نمره ام کم شد):اين نوع تفکر يعنی بزگ کردن مسائل و از کاه کوه ساختن.

۳-تفکر فيلتر ذهنی(تو هيچ وقت برای من گل نميخری/ديدی چقدر خرابکاری کردم/زندگی من هيچ نقطه مثبتی نداره):در اين تفکر وقايع مثبت داخل ذهن نميرود و ذهن فقط وقايع منفی را ميگيرد. در واقع ذهن فقط نيمه خال ليوان را می بيند.

۴-تفکر ذهن خوانی(اونها حتما دارن به من می خندند/ديدی به من چه جوری سلام کرد/من ميدونم اون از من خوشش نمياد/الان داره فکر ميکنه من چقدر زشت و احمقم):در اين نوع تفکر در واقع ما بدون اين که از نظر و عقيده و ذهن افراد خبر داشته باشيم ذهن آنها را ميخوانيم يعنی پيشداوری و قضاوت ميکنيم.

Go to top